Logo

Geografická bibliografie ČR

Štítky:

Geografická knihovna PřF UK pracuje na projektu Geografická bibliografie ČR online.

Eva Novotná, Geografická knihovna PřF UK

http://www.geobibline.cz

Cílem projektu je vytvořit a zpřístupnit digitální Geografickou bibliografii ČR online pro 20. a 21. století. V databázi je nyní 120 000 bibliografických záznamů. Spolupracuje Knihovna Masarykovy univerzity v Brně,  Knihovna UJEP v Ústí nad Labem, Národní knihovna ČR, Knihovna  Akademie věd ČR a Vědecká knihovna v Olomouci.

V letošním roce se projekt zaměřuje na publikační činnost geografů. Řešitelé chtějí sbírat plné elektronické texty publikované geografy na Internetu a prosí  o zasílání těchto textů a odkazů na ně. Jde o projektové, výukové nebo jiné publikované materiály s otevřeným přístupem. Autoři, kteří budou mít zájem a budou souhlasit se zařazením svého díla  do databáze, nechť připojí podepsaný souhlas  se zveřejněním dokumentu v bibliografii. Je možné také zaslat plný text tištěného dokumentu, jehož bibliografický záznam není dosud uveden v geografické bibliografii, popř. celou personální bibliografii. Cílem je především zvýšení citovanosti dokumentů našich geografů.  Jak ukazují dosavadní statistiky, k databázi přistupují i zahraniční zájemci. Webové stránky projektu obsahují výběrové odkazy na plnotextové dokumenty z oboru nyní již volně dostupné.

Databáze shromažďuje bibliografie knih, kartografických dokumentů, seriálů, článků z časopisů a sborníků, elektronických dokumentů a vysokoškolských kvalifikačních prácí. V červnu se podařilo týmu dokončit náročnou katalogizaci článků periodika Acta universitatis Carolinae. Geographica za všech ročníků od počátku vydávání v roce 1966 do posledního vydaného roku 2006. Poslední ročníky jsou dostupné včetně anotací a předpokládá se připojení plných textů. Jde o dokončení významného úseku.

Za konstruktivní připomínky k databázi nebo ke stránkám projektu budou řešitelé velice vděčni. Podrobnější informace naleznete na WWW:

NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: online ke geografii. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 2009-05-19]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5373>. URN-NBN:cz-ik5373. ISSN 1212-5075.

NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: geografická biliografie ČR online. In Knihovny současnosti 2009: prezentace z konference [online]. Brno . SDRUK, 2009 [cit. 2009-07-15]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.sdruk.cz/sec/2009/b7/novotna_GEOBIBLINE.pdf>

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.