Logo

První kniha ediční řady

Štítky: , ,

kalvoda-balatkaV nové vědecké ediční řadě České geografické společnosti GEOGRAPHICA vyšla jako první práce monografie Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku od Břetislava Balatky a Jana Kalvody. O významu a roli nové ediční řady se můžete dočíst například v Informacích ČGS na straně 34. Odkaz je tady.

Právě vyšla nová kniha Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku od RNDr. Břetislava Balatky, CSc. a prof. RNDr. Jana Kalvody, DrSc., pracovníků katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Historicky výjimečná a esteticky nádherná krajina Posázaví ve středních Čechách je z geomorfologického hlediska podstatně méně prozkoumána než území, kterými protékají Labe a Vltava. Řeka Sázava zaujímá mezi těmito toky Českého masivu mimořádné postavení, a to zejména pro specifické rysy vývoje údolí a akumulačních teras. Pestrá geologická stavba jejího povodí, regionální neotektonické události a rozsáhlé klimatické změny v mladším kenozoiku byly hlavními příčinami rozmanitosti a dynamiky geomorfologických procesů.

V této monografii jsou předloženy hlavní výsledky  výzkumu geomorfologického vývoje údolí Sázavy, včetně paleogeografické korelace vzniku terasového systému s aktuálním mezinárodním stratigrafickým členěním kvartéru.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.