Logo

Seminář Venkov 2011 – prezentace

Štítky: ,

V úterý dne 1.2.2011 uspořádalo výzkumné centrum RURAL Přírodovědecké fakulty UK již 4. ročník semináře Venkov 2011. Semináře se zúčastnilo více než 70 aktivních účastníků, kteří v diskuzi projednali současné rozvojové problémy českého venkova v kontextu Společné zemědělské politiky EU i v kontextu Kohezní politiky EU. Účastníci se shodli na nutnosti i nadále se zaměřit na problematiku rozvoje venkova, na nutnosti přistupovat k venkovským obcím i k venkovskému prostoru diferencovaně a soustředit se nejen na podporu tvrdých infrastrukturálních projektů, ale i na podporu malých projektů na rozvoj občanské sounáležitosti, podporu a rozvoj lidského i sociálního kapitálu.

V úvodním slově velvyslankyně ČR při Evropském společenství Mileny Vicenové zaznělo upozornění na nutnost aktivněji vstupovat do diskuze o budoucí podobě jednotlivých evropských programů a politik a zdůrazněny byly rozdílné postoje členských zemí k rozvoji venkova a to jak z hlediska zařazení této politiky do systému podpor, tak také i ve variabilitě používaných nástrojů.

Prof. Hrabánková (rektorka JČU) zdůraznila multioborovost studia venkova a tedy i velkou různorodost rozvojových nástrojů pro venkovské obce i venkov jako takový a upozornila na snižující se roli zemědělců při rozvoji venkova nebo při správě krajiny.

R. Perlín (výzkumné centrum RURAL) upozornil na regionalizaci podpory pro rozvoj venkova, tedy zohlednění lokálních a regionálních politik jako předpoklad efektivního čerpání prostředků. Důraz je ale nutné klást i na  změnu tradičních forem podpory pro venkov.

T. Havlíček (výzkumné centrum RURAL) v zastoupení širšího řešitelského kolektivu představit hlavní výsledky sledování rozvojového potenciálu obcí a informoval o malé regionální diferenciaci jak z hlediska velikostních kategorií, tak i z hlediska územního podle krajů.

V odpolední části jednání dále vystoupili ostatní kolegové a řečníci s dalšími projekty zaměřenými na rozvoj venkova a na jeho jednotlivé aspekty od problematiky Sčítání 2011 (Dědič) , evidence a lokalizace pracovních příležitostí na venkově na příkladu Jihomoravského kraje (Konečný) nebo třeba změny migračního chování na příkladě 3 vybraných mikroregionů (Novotná). Vystoupení H. Svobodové velmi přesně upozornilo na paradoxy rozvoje venkova  a S. Kučerová představila téma vyrovnání se s minulostí na českém venkově. S problematikou vzdělávání na venkově a možnostmi alternativního řešení tohoto aktuálního problému seznámil E. Machálek a téma rekreace ve venkovském prostoru sledovali Vágner a Fialová.

Zde jsou ke stažení jedotlivé prezentace účastníků semináře Venkov 2011. Všechny prezentace jsou ve formátu pdf.

0-perlin-uvodni-slovo-a-predstaveni-projektu

1-vicenova-szp-ii-pilir

2-hrabankova-rozvoj-venkova

3-perlin-rozvojove-priority-podle-typu-venkova1

4-havlicek-a-spol-diferenciace-rozvojoveho-potencialu1

5-kucerova_kucera-vyrovnani-se-s-minulosti1

6-svobodova-paradoxy-v-rozvoji-venkova1

7-konecny-vyznam-pracovnich-prilezitosti-v-zemedelstvi-v-rozvoji-a-stabilizaci-venkova1

8-dedic-scitani-20111

9-novotna_kopp_amenity22

10-fialova-vagner-vztahy-rekreantu-a-rezidentu_venkov1

11-machalek-prezentace_leader_vzdelavani1

Fotogalerie z celého semináře jsou k prohlédnutí a ke stažení na tomto webu 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.