Logo

Dopis prezidenta společnosti

Štítky: , ,

Vážení členové společnosti, milí geografové

Hlavní výbor naší společnosti na své poslední schůzi v květnu tr. v Plzni rozhodl, že společnost vydá v roce 2014 publikaci ke 120. výročí založení společnosti. Publikace bude určena našim členům, knihovnám a vysokoškolským pracovištím, kde by měla sloužit především studentům. Kniha se bude skládat ze dvou částí. V první (kratší) bude zařazena historie společnosti a v druhé (delší) části budou zařazeny texty vybraných českých geografů, které vývoj našeho oboru významně ovlivnily. Máme ambice pokusit se vytvořit obdobu Key texts in geography. Jsme si vědomi, že i když se omezíme na dobu posledních 20 let, nebude možné prezentovat celou škálu našich výzkumných témat. Pokusíme se publikaci sestavit tak, aby dobře reprezentovala hlavní trendy v současné české geografii. Nemáme v úmyslu do publikace zařazovat zcela nové texty, ale chceme oslovit autory již publikovaných významných článků a dalších textů a požádat je o svolení k jejich reprintu. Protože chceme představit českou geografii v co možná nejširší paletě témat a problémů, doporučujeme spíše kratší články. To proto, aby z nich bylo možné sestavit publikaci v rozsahu cca 250 stran Může se jednat například o překlady textů zveřejněných v cizojazyčných publikacích.

Hlavní výbor mne pověřil redakční přípravou této publikace. Historickou část textu by měl připravit Jiří Martínek a již jsem s ním o tom předběžně jednal. Odbornou část publikace bych rád sestavoval v úzké spolupráci s širokým autorským okruhem. Proto se obracím na nejširší možný okruh potenciálních spolupracovníků, tzn. na všechny členy naší společnosti se žádostí o náměty na skladbu klíčových textů české geografie vydaných v posledních 20 letech, tzn. po roce 1991. Pošlete mi prosím svoje návrhy na zařazení vybraných textů do 30. listopadu 2011. Především pošlete názvy článků, které byste v publikaci rádi viděli. Můžete poslat třeba jen jeden, ten, který je klíčový z Vašeho hlediska, uvítám i návrh na ucelené sestavy. Můžete navrhovat vlastní publikace i publikace svých kolegů. Nemusíte mít svoje náměty projednané s autory, zda budou se zveřejněním souhlasit. To uděláme v HV ČGS až po zúžení výběru do rozumných mezí.

Přivítám také veškeré další náměty, které přispějí ke kvalitě této jubilejní publikace.

Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

prezident společnosti

Celý dopis prezidenta ČGS doc. Siwka je v příloze

120 let ČGS – dopis

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.