Logo

Teorie regionálního rozvoje – II. vydání

Štítky: ,

Blažek, Jiří – Uhlíř, David,  Teorie regionálního rozvoje – II. vydání

Když se před deseti lety na trhu objevila kniha autoru Jiřího Blažka a Davida Uhlíře s název Teorie regionálního   rozvoje, velmi rychle si získala čtenáře jak mezi odbornou veřejností, tak i mezi studenty. Nyní můžeme přivítat druhé vydání této monografie.

Během více než deseti let, které uplynuly od přípravy prvního vydání, se objevila řada nových teorií, konceptů a přístupů, které se snaží nabídnout vysvětlení současného dynamicky se měnícího globálního prostředí a nastínit implikace pro regionální rozvoj. V novém vydání jsou zcela přepracovány a podstatně rozšířeny kapitoly věnované oběma směrům, které v oblasti teorií regionálního rozvoje v současnosti dominují, tedy institucionální teorii regionálního rozvoje a škole nové ekonomické geografie. Jsou analyzovány následující nové nebo relativně nové teorie a koncepty: globální hodnotové řetězce a globální produkční sítě, trojitá šroubovice (triple helix), regionální inovační systémy, znalostní základny, příbuzná rozmanitost (related variety), klastry, koncept „local buzz – global pipelines“, odvětvová a geografická krátkozrakost aj.

Kniha v pevné vazbě vyšla v Nakladatelství Karolinum Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

Objednávky a dotazy k prodeji je možné zasílat na adresu distribuce@ruk.cuni.cz, nebo se telefonicky spojit s distributorem na čísle 224 491 275

 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.