Logo

Nová kniha z edice Geographica

Štítky: , ,

V rámxci ediční řady monografií Geographica, kterou vydává Česká geografická společnost vyšla další kniha, tentokrát zaměřená na změny landuse v Česku z dílny kolektivu a autorů okolo Doc. Ivana Bičíka.

Kniha je k dispozici v vědeckých knihkupectvích (Academia, Karolinum) nebo je k dispozici na zaslání na dobírku. Máte-li o tuto zajímavou monografii zájem, kontaktujte prosím sekretariát ČGS na adrese danafi@natur.cuni.cz

Ivan Bičík a kol.: Vývoj využití ploch v Česku

Výzkum stavu a vývoje krajiny zaznamenává v posledním čtvrtstoletí mimořádný rozvoj, což je bezesporu spojeno se potřebou řešit stále složitější problematiku interakce přírody a společnosti v územních jednotkách různého řádu. Výsledky dokumentují razantní změny, ke kterým došlo ve využívání krajiny v období tržního hospodářství (1845–1948), totalitní společnosti (1948–1990) a současné politické a hospodářské transformace (1990–2000). Monografie dokumentuje přechod od lokálně organizované společnosti ke společnosti moderní, kdy se formují poměrně velké regiony podobné struktury ploch vyplývající z dominantních funkcí jednotlivých regionů. To umožňuje studovat jak obecné trendy ve využiti dílčích kategorií ploch, jejich celkovou strukturu a změny, tak i jejich územní diferenciaci na území Česka.

 

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.