Logo

Workshop ke geografickému vzdělávání a dopis předsedy sekce geografického vzdělávání

Štítky: ,

5. ročník Workshopu k českému geografickému vzdělávání proběhne v Liberci 22. ledna 2013. Registrace je otevřena do 10. ledna 2013 – podrobnosti viz
cirkulář v tomto článku

Dopis předsedy sekce geografického vzdělávání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nacházíme se v období velkých změn, kterými prochází celá lidská společnost. Tato skutečnost se ve vyspělých zemích projevuje mimo jiné permanentními kurikulárními reformami. Ani geografické vzdělávání není pozadu. Dokladem je například nové vydání geografických standardů USA, Austrálie, Německa či Anglie. Ve stejném pořadí jde o: Geography for life, GEOGstandards, Towards a National Geography Curriculum for Australia, Educational Standards in Geography for the Intermediate School Certificate, The National Curriculum for England. Aktuální kurikulární reforma v České republice má jiná specifika a jiné problémy, které se nevyhýbají ani pojetí geografického vzdělávání na všech úrovních vzdělávání. Domníváme se, že jsme této reformně jako Sekce geografického vzdělávání i jako geografická obec celkově rovněž něco dlužni. I když jsme si vědomi skutečnosti, že v České republice neprobíhají tyto změny standardně, koncepčně a kontinuálně, jak by si celá záležitost zasluhovala. Není nás mnoho, kteří se zabýváme otázkami geografického vzdělávání. Nemůžeme počítat ani s masivní grantovou podporou výzkumu v této oblasti. Přesto bychom si měli udělat v některých věcech jasno a pokusit se pracovat nezávisle na tom, kam se nás mnohdy systém snaží vmanévrovat. Tyto výzvy obdobné této probíhají kontinuálně už od 90. let 20. století v Sekci geografického vzdělávání ČGS. Od změn, které se odehrály v České republice po roce 1989 uplynulo mnoho času a situace i personální změny na školách připravující učitele geografie se v mnohém změnily. Katedra geografie Fakulty přírodovědně–humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá již pátý ročník workshopu, který je zaměřený na geografické vzdělávání. Termín workshopu je v období, kdy si na něj můžeme udělat čas. Z výše uvedených důvodů považujeme za vhodné, aby se na této akci sešli všichni, kteří mají zájem podílet se na koncepci geografického vzdělávání v České republice. Byli bychom rádi, kdyby si každý z účastníků připravil stručný přehled o tom, kterou oblastí se v geografickém vzdělávání zabývá nebo se hodlá zabývat. Je to především z důvodu toho, aby se naše zájmy zbytečně netříštily či nezdvojovaly a mohli jsme se domluvit na dalším postupu v otázkách geografického vzdělávání v České republice.

 

Eduard Hofmann, vedoucí Sekce geografického vzdělávání

 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.