Logo

Studentská soutěž o nejlepší práci v geografii

Štítky: , ,

Česká geografická společnost, Sekce geografického vzdělávání společně s partnery projektu Geoinovace

vyhlašují

9. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU PRÁCI Z OBORU GEOGRAFIE

a zároveň

3. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU STANISLAVA ŘEHÁKA

Soutěž studentských vědeckých prací klade důraz na prostorový či geografický rozměr zkoumaného tématu, a to v jakémkoliv měřítku, kontextu a chápání prostorovosti. Cílem soutěže je motivovat studenty k aktivní účasti ve vědě a výzkumu a k dalšímu působení v oblasti bádání a poznávání. Pokud si myslíte, že Vaše práce prezentuje zajímavé téma nebo je v něčem inovativní, je dobře zpracovaná a zajímá Vás názor odborníků z jiné univerzity nebo ji chcete porovnat s pracemi jiných studentů – pak je to soutěž pro Vás.

Kdo a jak se může přihlásit?

Soutěže se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti a čerství absolventi bakalářského a magisterského studia všech vysokých škol na území České republiky. Práce budou členěny do dvou kategorií:

a) Studentské práce po dobu bakalářského studia včetně bakalářské práce,

b) Studentské práce po dobu magisterského studia, eseje, články, rozpracované části DP apod.

Jaké jsou termíny?

Obhajoba práce před odbornou komisí proběhne 27. září 2013 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci konference „Nové výzvy pro geografii“, která se uskuteční ve dnech 27. a 28. září 2013. Ve stejném termínu proběhne také vyhlášení vítězů a předání cen.

Sběr studentských prací bude ukončen 30. června 2013 (v případě účasti přes výběrové fakultní kolo rozhodují individuální termíny jednotlivých pracovišť).

První cirkulář s podrobnými informacemi je přiložen soutez_geoinoace_2013.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.