Logo

Konference národních geoparků

Štítky: , ,

Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference národních geoparků, který se bude konat v termínu 28. – 30. dubna 2014. Místem konání konference bude z převážné části HOTEL PORT V DOKSECH u Máchova jezera na hranici kandidátského Geoparku Ralsko.

Konference národních geoparků se koná jako možnost pro setkání představitelů národních, kandidátských a i vznikajících geoparků, členů Rady národních geoparků, odborné veřejnosti, ale i zástupců místních samospráv a různých organizací z oblastí jednotlivých geoparků.

Konference, která je pojata jako putovní (každý rok je organizována jedním z geoparků), řeší poslání geoparků, sdílení zkušeností, je i možností pro vzájemnou inspiraci a budoucí spolupráci.

Druhý ročník konference je zaměřen na témata, která se týkají každodenního naplňování poslání geoparků, s důrazem příklady dobré domácí i zahraniční praxe:

  • zakládání a management geoparků
  • financování a podpora geoparků
  • návštěvnická a interpretační infrastruktura v geoparcích (s důrazem na bezbariérovost)

Přihlášky na konferenci vč. přihlášek příspěvků k uvedeným tématům konference a objednávky ubytování zasílejte na přiloženém formuláři na adresu jana@geoparkralsko.cz nejlépe do konce roku 2013, případně do 28. 2. 2014.

Podrobnosti o konferenci naleznete v aktualizovaném cirkuláři.

V případě dotazů týkajících se logistiky (ubytování, dopravy, technického vybavení atd.) se obracejte na hlavní kontaktní osobu konference Janu Sobotovou (tel. +420 737 439 369, email: jana@geoparkralsko.cz) a v případě dotazů týkajících se tematického zaměření příspěvků se obracejte na Martinu Páskovou (tel. +420 602 643 054, email: martina.paskova@mzp.cz).

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.