Logo

Nové číslo časopisu Studia Turistica

Štítky: , ,

Prvního srpna 2014 vyšlo nové číslo 5. ročníku jediného recenzovaného odborného, česky psaného, elektronického časopisu o cestovním ruchu – Studia Turistica.

Časopis Studia Turistica vydává Vysoká škola polytechnická v Jihlavě od roku 2010 a je zaregistrován na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 21202.

Aktuální číslo časopisu včetně všech předchozích je dostupné na adrese: https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica.

Na výše uvedené adrese také naleznete pokyny pro psaní příspěvků. Pokud máte zájem v tomto časopisu publikovat svůj článek, zašlete jej na emailovou adresu studiaturistica@vspj.cz.

Hlavní odborné články:

  • IVICA LINDEROVÁ, ANDREA BRABCOVÁ: Požiadavky žien na služby ubytovacích zariadení v cestovnom ruchu v Českej republike ….. 7
  • JIŘÍ ŠÍP, JIŘÍ VANÍČEK: Jsou procesy inovace územní turistické dělby práce logickým výstupem při vzniku nové destinace cestovního ruchu Toulava? ….. 21
  • JÁN VESELOVSKÝ: Religiózny cestovný ruch v okrese Zlaté Moravce ….. 33
  • JIŘÍ VANÍČEK, EVA ŠKROBÁLKOVÁ, MARTA NĚMEČKOVÁ: Cykloturistika a cyklodoprava v České republice ….. 46

 

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.