Logo

15. výroční zasedání Polární sekce ČGS bude v Orlických horách

Štítky: , ,

S pověřením výboru Polární sekce České geografické společnosti bychom vás chtěli pozvat na workshop a 15. výroční zasedání Polární sekce ČGS, které se uskuteční v hotelu Říčky v Orlických horách ve dnech 12. – 14. listopadu 2014. Na workshop a zasedání přijedou i zahraniční účastníci.

 Tematické okruhy workshopu:

-          fyzikální a chemické faktory prostředí, jejich dynamika, vývoj a změny (litosféra, atmosféra,
           hydrosféra)
-          společenstva rostlin a živočichů, jejich struktura, funkce a vývoj
-          mechanizmy přežití a adaptace
-          biodiverzita a vývoj
-          geologie
-          glaciologie
-          současné a budoucí české výzkumné projekty – Arktida, Antarktida
-          jiné aktivity – Ozonová vrstva v Arktidě – vazba na Krkonoše – Špicberky

 

Jednací jazyk – čeština, angličtina, polština

Konferenční poplatek – 500 Kč, 300 Kč pro studenty a důchodce

Stravování – snídaně a večeře jsou v ceně ubytování

Bude se jednat o setkání českých a zahraničních pracovníků, zabývajících se systematickým výzkumem v polárních oblastech, zejména na území Arktidy a Antarktidy. Toto setkání by mělo vytvořit podmínky pro systematickou vědeckou činnost českých odborníků a pro propojení vědecké obce pracující v Antarktidě a Arktidě (akademie věd, univerzit, ostatních vědecko-výzkumných ústavů, národních parků) s podobnými orgány v zahraničí. Česká republika se tak vzhledem ke svým vědeckým aktivitám v Arktidě a Antarktidě přičlenila k mezinárodním vědeckým sdružením, která se zabývají koordinací vědeckého výzkumu v polárních oblastech.

 Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 28. října 2014 na adresu:

RNDr. Michal Janouch, Ph.D.
Předseda polární sekce České geografické společnosti
Solární a ozonová observatoř
Český hydrometeorologický ústav
Hvězdárna 456
500 08 Hradec Králové 8
mobil: +420-603-156069
e-mail: janouch@chmi.cz

 

Všechny informace jsou dostupné na oficiálních stránkách konference nebo v 1. cirkuláři.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.