Logo

Aktuální problémy cestovního ruchu

Štítky: , ,

Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava a příspěvková organizace Vysočina Tourism si vás dovolují srdečně pozvat na jubilejní 10. mezinárodní konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu na téma „Cestovní ruch: vývoj – změny -perspektivy“, která se uskuteční ve dnech 25. a 26. února 2015 na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Cílem mezinárodní konference je v evropském kontextu zhodnotit vývoj a změny na trhu cestovního ruchu za uplynulých 10 let, popsat současnou situaci a nastínit předpokládaný směr rozvoje cestovního ruchu do budoucna. Konference vytváří podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry. Přínosem konference bude prostor pro diskusi nad aktuálními problémy cestovního ruchu se zaměřením na problematiku jeho vývoje a směřování. Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků, které na konferenci zazní.

Termíny:

do 25. ledna 2015 – zaslání abstraktu příspěvku

do 31. ledna 2015 – zaslání informace o akceptaci abstraktu

do 4. února 2015 – přihláška a zaplacení účastnického poplatku

do 13. února 2015 – zaslání plné verze příspěvku do sborníku

do 20. února 2015 – cirkulář s podrobným programem konference

Podrobnější informace naleznete v letáku nebo na webových stránkách konference.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.