Logo

Zeměpisný badatelský klub

Štítky: , ,

V rámci projektu scienceZOOM2 založila Katedra geografie PF JU ve spolupráci s Gymnáziem v České ul. v Českých Budějovicích mimoškolní Zeměpisný badatelský klub. Tento klub dobrovolně navštěvují žáci Gymnázia v České ul. pod vedením lektorů z řad VŠ pedagogů, z řad studentů KGE PF JU i gymnaziálních učitelů. Aktivity klubu jsou zacílené na badatelsky orientované vyučování, poznávání zeměpisu/geografie z jiných úhlů pohledu vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky a vzniku zájmu o tento obor. Děti se dostávají do přímého kontaktu s vědeckou prací, zkoušejí si práci s přístroji přímo v terénu či přímo na vědeckém pracovišti, navštěvují řadu vzdělávacích institucí aj.

První aktivita zeměpisného badatelského klubu proběhne ve čtvrtek 30. října od 14:30 hodin a ponese název “Jak přežít…. požár?” Žáci se dozvědí, jak se zachovat v případě požáru, dozví se, kterých základních chyb se vyvarovat a jak postupovat, když je oheň uvězní nebo někoho popálí. Naučí se poskytnout základní první pomoc. Dozví se, kde ve světě je častější výskyt přírodních požárů a z jakého důvodu a s jakými následky. Zahrají si na požárníky, dozví se o jejich práci a povinnostech aj.

Více informací naleznete v pozvánce a programu.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.