Logo

Nové číslo časopisu Geografie 2015/1

Štítky: ,

Vyšlo první číslo letošního ročníku impaktovaného časopisu Geografie.

Obsah čísla 2015/1:

BUCHER Slavomír, IŠTOKOVÁ Miroslava: Samosprávne regióny Slovenska: prostorová diferenciácia a vnímanie sociálno-kulturnej identity mistnych a regionálnych úradníkov …………… 1

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ Klára, KAŠPAR Dan, ZIMMERMANN Pavel: Konvergenční a divergenční tendence v Evropě z hlediska úmrtnosti: Jaké je postavení Česka? …………… 26

ŠILHÁN Karel, PÁNEK Tomáš, HRADECKÝ Jan: Faktory ovlivňující vznik blokovobahenních proudů na jižních svazích Krymského pohoří …………… 50

DEMKOVÁ Katarína, LIPSKÝ Zdeněk: Změny nelesní dřevinné vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat v letech 1949–2011 …………… 64

ŠMÍDOVÁ Jana: Katergorizace povodní v povodí Opavy …………… 84

Články jsou dostupné ke stažení zde.

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.