Logo

Advancing horizons for land cover services entering the big data era

Štítky: , ,

Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze ve dnech 6.-7. května 2016 bude konat 2. EARSeL SIG LU/LC a NASA LCLUC  “Advancing horizons for land cover services entering the big data era” . Konferenci organizuje společně NASA, ESA, EARSeL, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie a LUCC výzkumný tým.

Konference se zaměřuje na nejnovější trendy v oblasti dálkového průzkumu Země a výzkumu Land Use/Land Cover Change. Konference je organizována ve čtyřech tematických blocích, které pokrývají nejnovější technologie a budoucí výzvy v kosmickém segmentu a v pozemních službách se zaměřením na oblast Big Data a aplikací DPZ:

1. Harmonization of Sentinel-2 and Landsat products,
2. Mapping Land Cover and Land Use with cross-scale and cross-sensors approaches,
3. Challenges of Land Cover and Land Use Monitoring with Dense Time Series of EO Data,
4. EO benefits for ecosystem services and human wellbeing.

Seminář je zaměřen na přednášky keynotes. Podařilo se přilákat velmi významné osobnosti DPZ, jak z USA, tak i Evropy. Níže jejich jména a jejich přednášky:

  • Jeff Masek, NASA GSFC: Harmonizing reflectance products from Landsat and Sentinel-2:  Current status and scientific applications
  • Pierre Defourny, University of Louvain:  Moving from 300 m to decametric global land cover thanks to Sentinel-2 and Landsat
  • Matt Hansen, University of Maryland: Using Landsat and Sentinel 2 data to baseline and forward monitor land cover change
  • Alexander Prishchepov, University of Copenhagen: Opportunities and challenges of application of satellite remotely-sensed data in Land Systems Science
  • Son Nghiem, NASA JPL: Synergistic use of multi-satellite sensors for mapping
  • Patrick Hostert, The Humboldt University of Berlin: Time series analysis in the Sentinel-Landsat Era
  • Chris Justice, University of Maryland: Earth Observations for Agricultural Monitoring and Food Security
  • Palma Blonda, ISSIA CNR – Bari: LC taxonomies for applications to biodiversity and ecosystems monitoring

Více info o programu zde:
https://web.natur.cuni.cz/gis/lucc/

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.