Logo

Pražská geografie je stále nejlepší oborem na univerzitě

Štítky: , ,

Již několik let publikuje britská společnost  Quacquarelli Symonds QS World University Rankings by Subject 2016. Výsledky za rok 2015 byly publikovány 22. března. Stejně jako v minulých dvou letech i letos byla nejlépe podle oborů hodnocena geografie na Přírodovědecké fakultě UK, jež byla zařazena mezi 51 – 100 nejlepších.  Žádný jiný obor na univerzitě ale i v celém Česku není takto vysoko hodnocen, dalších 14 oborů je v hodnocení zařazeno na pozicích  100-150 nebo na pozicích 150 – 200 ve světovém žebříčku.

Britský žebříček QS World University Rankings by Subject, jenž byl vydán již pošesté, v letošním roce v pěti širokých oborových skupinách hodnotil celkem čtyřicet dva vědních oborů, o šest více než v roce předchozím.

Žebříček stejně jako v minulosti hodnotil především reputaci oboru, který je na konkrétní instituci pěstován, a to mezi akademickými pracovníky i zaměstnavateli, a kvalitu výsledků vědecké a tvůrčí práce měřenou prostřednictvím průměrného citačního ohlasu na jednu publikaci a H-indexu. Složení kritérií a jejich vah bylo pro jednotlivé obory různé, aby zohlednilo jejich specifika. Lišil se i počet hodnocených a klasifikovaných institucí dle toho, kolik vysokých škol se daným oborem zabývá a zda splňují minimální kritéria (například počet publikací v daném oboru).

Celkem bylo hodnoceno přibližně dva tisíce sedm set vysokých škol z celého světa, klasifikováno téměř tisíc z nich, v jednotlivých oborech pak byly zveřejněny výsledky padesáti až čtyř set institucí, které dosáhly nejlepších výsledků.

Věříme, že dobré jméno pražské geografie přinese zvýšení prestiže pro celý obor a pomůže i dalším pracovištím při posílení dobrého jména geografie jako moderní prostorové vědy.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.