Logo

Mapa roku

Štítky: , , ,

Letošní ročník soutěže “Mapa roku”, který vyhlašuje Česká kartografická společnost, byl letos již osmnáctým v pořadí.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 12. května 2016 od 13 hodin v Literárním sídle Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku byla i vernisáž výstavy Kouzlo starých map.

 

OCENĚNÍ MAPA ROKU 2015

  • V kategorii Atlasy, soubory a edice map zvítězila:

Edice turistických map 1 : 40 000 společnosti SHOCart, spol. s r. o.

  • V kategorii Samostatná kartografická díla zvítězila:

Mapa Šumava – Lipno 1 : 25 000 společnosti Geodézie On Line, spol. s r. o.

  • V kategorii Kartografická díla pro školy zvítězil:

Školní atlas dnešního Česka společnosti TERRA, spol. s r. o. Autoři RNDr. Martin Hanus, Ph.D. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK)  a RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (Katedra demografie a geodemografie PřF UK)

  • V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu zvítězily:

Analýzy výškopisu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

  • V kategorii Kartografické výsledky studentských prací zvítězil:

Bc. Radek Barvíř (Univerzita Palackého v Olomouci) za práci Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu.

Zvláštní ocenění Mapa roku 2015 získala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze za zajímavé kartografické zpracování problematiky sociálně prostorové diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě.

Zvláštní ocenění Mapa roku 2015 získala společnost Mapcentrum, spol. s r. o. za dlouhodobou propagaci kartografie formou pohádkových map.

Soubor map si můžete prohlédnout zde http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/historie

Informace o soutěži jsou k dispozici zde http://www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/?page_id=29

Štítky: , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.