Logo

Development, Environment and Foresight

Štítky: , ,

Časopis Development, Environment and Foresight vydávaný katedrou rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byl zařazen do databáze ERIH, což je mezioborová databáze s zaměřením především na společenské a humanitní vědy. Výstupy publikované v časopisech evidovaných v databázi ERIH jsou dle metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací bodově hodnoceny pro všechny společenskovědní obory. Více informací o časopise naleznete na http://def-journal.eu/. Příspěvky jsou do recenzního řízení přijímány průběžně.”

 

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.