Logo

Geografické rozhledy

Štítky: , , ,

Třetí číslo Geografických rozhledů ​nabízí témata zabývající se měřením v geografii. Články ​ukazují vybrané jevy a veličiny, které můžeme v geografii měřit a následně vyhodnocovat. Jsou zaměřeny na ukázky analýzy reliéfu, dozvíme se, jakým způsobem jsou minulé klimatické změny archivovány v zemské kůře. Dalším tématem jsou metody měření úhr​nů srážek, jedná se o nesnadno měřitelný meteorologický prvek. Stranou nezůstává ani problematika určování demografických ukazatelů, ze kterých lze provádět mnoho analýz a například i prognóz populačního vývoje. Velmi zajímavá témata jsou připravena v rubrice Geografie a škola​. T​ýkají ​se ​vazeb mezi zeměpisem a hudební výchovou či rozdílným trávením času mužů a žen.

http://geography.cz/geograficke-rozhledy/obsah-263-mereni-hodnoceni-souvislosti-1479/

Štítky: , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.