Logo

Rybníky 2017

Štítky: , ,

Dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference zaměřené na malé vodní nádrže s názvem „Rybníky 2017“. Akce se koná v areálu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdol ve dnech 15. – 16.6.2017. 

První část konference (15.6.) je, stejně jako v předchozích letech, zaměřena na celkovou problematiku rybníků a přináší široké spektrum pohledů na tyto významné krajinné prvky, které se na mnoha místech naší republiky podílí na krajinném rázu. Příspěvky budou pokrývat široké spektrum témat souvisejících s hospodařením na rybnících, vlivy rybníků na hydrologický režim, jejich vodohospodářskými aspekty a krajinotvornou funkcí, souvislostmi existence rybníků v rámci území spadajících do našeho kulturního dědictví i ekologickými funkcemi těchto umělých vodních ploch.

Druhý den konference (dopoledne 16.6.) bude zaměřen na problematiku spodních výpustí z hlediska jejich návrhu, projekce, výstavby, problémů funkčnosti a rekonstrukcí.

I. cirkulář naleznete ZDE a přihlášku na konferenci ZDE

Další informace ke konferenci a České společnosti krajinných inženýrů jsou k dispozici na stránkách:

http://www.cski-cr.cz/

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.