Logo

Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe

Štítky: , ,

Vážení členové české a slovenské geografické komunity, přátelé geografie, rádi bychom vás pozvali na již 25. ročník středoevropské geografické konference. Výroční konference je koncipována oproti minulým ročníkům poměrně odlišně. Rádi bychom opustili model prezentace lineárně řazených příspěvků v tematických sekcích a prostřednictvím panelových diskusí vytvořili příležitost k hlubším reflexím aktuálních problémů geografie. Zájemci o prezentaci konferenčního příspěvku budou mít příležitost vystoupit v rámci posterové sekce. Konferenční příspěvky budou i nadále publikovány ve sborníku (sborník bude zaslán k zařazení do databáze WoS).

Těšíme se na viděnou v Brně.

Eduard Hofmann

Katedra geografie

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Katedrou geografie a regionálného rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře a Jihomoravskou pobočkou České geografické společnosti si Vás dovoluje pozvat na výroční 25. středoevropskou geografickou konferenci  na téma Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe. Konference se bude konat v  Brně, na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve dnech 12.–13. října 2017.

Více informací naleznete v 1. cirkuláři ZDE.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.