Logo

Smutná zpráva

Štítky: ,

Katedra geografie UJEP v Ústí nad Labem a Severočeská pobočka ČGS se zármutkem oznamují, že ve věku nedožitých 84 let  zemřel dne 6. 3. 2017 docent Ladislav Skokan, dlouholetý pracovník katedry, čestný člen pobočky ČGS a přední odborník na  politickou a ekonomickou geografii Ruska a východní Evropy. Ladislav Skokan byl absolventem Geografické fakulty  Lomonosovovy univerzity a své pedagogické působení spojil s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Univerzitou J. E. Purkyně  v Ústí nad Labem. V posledních více než 10 letech se zabýval především dějinami geografie a geopolitiky a historickými aspekty  politického uspořádání současného světa (další informace o doc. Skokanovi jsou k dispozici v Informacích ČGS 2/2013)

Za jeho celoživotní přínos geografii mu patří dík!

 

LS

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.