Logo

České podzemí

Štítky: , ,

Dovolujeme si vás pozvat na V. ročník konference České podzemí, která se koná ve dnech 13. – 14. května v Horní Blatné. Jedná se o mezioborové setkání odborníků z celé řady profesí, kteří se v rámci své činnosti zabývají průzkumem, dokumentací a turistickým využitím hornického dědictví. Mezi aktivními účastníky jsou zastoupeni například provozovatelé hornických expozic či vědečtí pracovníci několika vysokých škol.

Akce se koná pod záštitou ředitelky Institutu turismu agentury CzechTourism a pod záštitou rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Součástí akce jsou také dvě exkurze do zpřístupněných dolů Blatenského revíru.

Podrobnější informace, přihlášky, organizační pokyny a program konference naleznete zde.

Registrace účastníků probíhá do 15. dubna.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.