Logo

Změna názvu Katedry rozvojových studií PřF UP v Olomouci

Štítky: ,

Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci upravila svůj oficiální název. Současný název je Katedra rozvojových a environmentálních studií. Změna byla schválena akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci. Nový název lépe zohledňuje strukturu studijních oborů katedry (Mezinárodní rozvojová studia a Environmentální studia a udržitelný rozvoj), jakož i vědecké zaměření katedry na rozvojová i environmentální studia.

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.