Logo

RELIK 2017

Štítky: , ,

Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze si Vás dovoluje pozvat na 10. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2017, která se uskuteční ve dnech 9. a 10. listopadu 2017 v prostorách Vysoké školy ekonomické
v Praze.

Podrobné informace týkající se konference najdete na webových stránkách: http://relik.vse.cz/cz/

RELIK 2017 (Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti)

Tématem konference jsou širší souvislosti reprodukce lidského kapitálu z hlediska demografie, ekonomie, sociální a hospodářské politiky a dalších příbuzných oblastí.

Je zařazena sekce Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků prací studentů, doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků).

Výstupem konference je recenzovaný sborník příspěvků z konference na CD s ISBN, který obdrží všichni registrovaní v den zahájení konference. Sborník bude zaslán k indexaci do Web of Science.

Sborníky z minulých let viz http://kdem.vse.cz/konference-relik/

Účast na konferenci je zdarma.

Důležité termíny:

Registrace a zaslání abstraktu: 08. 09. 2017

Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 11. 09. 2017

Zaslání plné verze příspěvku: 30. 09. 2017

Oznámení o výsledku recenzního řízení: 09. 10. 2017

Konečná verze příspěvku: 20. 10. 2017            

Začátek konference (registrace): 9. 11. 2017

Prosíme, registrujte se přes registrační formulář, který je dostupný na stránkách konference relik.vse.cz/signup.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.