Logo

Nové číslo časopisu Geografie 2017/3

Štítky: ,

Vyšlo třetí číslo letošního ročníku impaktovaného časopisu Geografie.

Obsah čísla 2017/3:

KONEČNÝ Ondřej: Prostorová polarizace zemědělství Česka v období začleňování do Evropské unie

ŽENKA Jan, SLACH Ondřej, SOPKULIAK Andrej: Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje

OSOBA Petr: Formování symbolického tvaru regionu a odmítnutí názvu Nové Sudety

KOLEJKA Jaromír, RUDA Aleš: Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka

HANUS Martin, ŘEZNÍČKOVÁ Dana, MARADA Miroslav, BÉNEKER Tine: Globální myšlení žáků: srovnání vybraných evropských zemí

NOVOTNÁ Kateřina, HANUS Martin, HÁTLE Jan: Mentální mapa jako nástroj i předmět výzkumu geografického vzdělávání

Články jsou dostupné ke stažení zde.

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.