Logo

Dny geografie 2017

Štítky:

Vážení přátelé geografie,

Obracím se na všechny profesionální i amatérské geografy i na ty, kteří se o náš obor zajímají jen okrajově s informací, že se letos na podzim chystají další Dny geografie. Předpokládané časové rozpětí je 13.-26.11., ale ve vyjímečných případech je možno do nich zahrnout i akci, která se bude konat týden před, nebo týden po uvedeném termínu. Počítám s tím, že se do Dnů geografie zapojí opět všechna česká akademická pracoviště, na kterých se geografie vyučuje a rozvíjí a také mnohé střední, případně i základní školy a odborné instituce a organizace, které mají ke geografii blízko. Cílem této celostátní akce je ukázat veřejnosti , čím může dnešní geografie přispět k poznání našeho světa. Dny geografie svým způsobem navazují na letošní Noc vědců, která byla věnována fenoménu mobility, což je nota bene typický geografický problém.

Jelikož mobilita ve světě obecně roste, roste i lidská mobilita a máme s ní skoro všichni čím dál větší osobní zkušenost. Tím pádem máme také čím dál větší potřebu geografických znalostí, a to i v případě, že nás věda jako taková moc neláká a nic o ní nevíme. Dny geografie svým pojetím mohou uspokojit každého, protože obsahují jak striktně odborné akce určené odborníkům, studentům i budoucím studentům až po ty populární, určené široké veřejnosti a zájemcům o cestování.

Dny geografie 2017 mají své webové stránky – viz http://www.dnygeografie.cz/. Prosím všechny potenciální organizátory akcí – těch významných a velkých, i těch komorních – aby se přihlásili na uvedených stránkách, kdy a kde plánují něco geografického organizovat. Vyzývám k tomu zejména ty, kteří se účastnili předchozích Dnů geografie a mají z nich dobré zkušenosti.

V případě nejasnosti se obracejte s dotazy na organizátory akce na adresy: tadeusz.siwek@osu.cz nebo mrkva.lub@gmail.com

Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Viceprezident České geografické společnosti

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.