Logo

Soutěž o nejlepší studentskou práci SVP 2017

Štítky: , , ,

ČGS pořádá každoročně soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci (SVP). Letošní ročník soutěže se uskutečnil dne 13. října na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jednotlivé pobočky ČGS nominovaly do celostátního kole soutěže celkem 24 studentských prací z celého Česka. Mezi účastníky byla i jedna zástupkyně ze sousedního Slovenska, konkrétně z Nitry. Velký dík patří členům hodnotící komise, kteří se zhostili nelehkého úkolu, a to ze všech přihlášených prací vybrat ty nejlepší. Komise zasedla pod předsednictvím doc. Knechta (PdF MU Brno) ve složení: dr. Daněk (PřF MU Brno), dr. Kučerová (PřF UJEP Ústí nad Labem), dr. Mackovčin (PřF UP Olomouc), dr. Vilinová (FPV UKF Nitra). Vyhlášeno bylo 5 nejlepších prací. Na 5. místě se umístil Martin Mašek (TU Liberec) s prací Měření jasu noční oblohy a jeho geografické aspekty, na 4. místě se umístil Martin Bartůněk (UJEP Ústí nad Labem) s prací Geografické aspekty urbanonymie na příkladu města Děčín. Na pomyslných stupních vítězů se umístili: na 3. místě Vít Volný (UK Praha) s prací Srovnání albánského a srbského pan-nacionalismu, na 2. místě Jiří Mašek (UK Praha) s prací Vytvoření a interpretace lokální letokruhové chronologie borovice lesní a na 1. místě pak Tomáš Tuháček (UP Olomouc) s prací Index podlažní plochy budov v Olomouci. Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast v celostátním kole soutěže. Doufáme, že to pro ně byla zajímavá a cenná zkušenost. Regionálním garantům soutěže děkujeme za nominace soutěžních prací. Velký dík patří hodnotící komisi, zejména pak jejímu předsedovi a lokálnímu organizátorovi letošního ročníku, doc. Knechtovi, za zabezpečení bezproblémové organizace letošního ročníku soutěže. Již dnes se těšíme na setkání na dalším ročníku SVP v příštím roce.

Vít Jančák 

obr1

Obr. 1 – Účastníci soutěže SVP 2017 s hodnotící komisí.

Zleva: P. Daněk, P. Knecht, S. R. Kučerová, M. Bartůněk, J. Mašek, T. Tuháček, V. Volný, M. Mašek, P. Mackovčin.

Štítky: , , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.