Logo

Je rozhodnuto: Camociovy mapy byly zapsány do registru Memory of World UNESCO

Štítky: , ,

Dne 5. 4. 2018 převzala PhDr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky od Ministra ČR PhDr. Ilji Šmida certifikát potvrzující zápis renesanční Camociovy mapy do prestižního seznamu Paměť světa UNESCO. Mezinárodní poradní výbor (IAC) programu UNESCO Paměť světa (MoW) doporučil zápis 78 nových nominací do mezinárodního rejstříku Paměť světa. Mezi 130 navrženými památkami byly i unikátní renesanční mapy z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a the National Museum of Fine Arts ve Vallettě, vydané benátským nakladatelem Giovanni Francescem Camociem jako zpravodajství z tureckého obléhání Malty roku 1565.

Unikátní mapa vyšla celkem ve čtyřech verzích. Byla upravena z jedné tiskové měděné desky podle aktuálního stavu bojiště. Verze 1, 3 a 4 se nachází v maltské Cartographic Collection at the National Museum of Fine Arts Valletta. 2. verzi mapy objevil teprve v roce 2014 v pražské Digitální mapové sbírce dr. Joseph Schiro, ředitel konzervačního oddělení Kulturního dědictví Malty. Ve světě jde o jedinou dochovanou kopie této verze tiskové desky. Tím byla zaplněna mezera v této mapové zpravodajské sérii a mohl se tak konečně zrekonstruovat celý průběh bitvy.

Jedná se o 33 x 46 cm velkou černobílou mědirytinu otištěnou na ručním papíře. Originály jsou dochované ve výborném stavu. Kromě světové unikátnosti jsou mapy zajímavé hned z několika hledisek: Camociovy mapy rychle informovaly Evropu o průběhu obležení a jako první přinesly zprávu o prohře Turků. Zajímavé je, že byly vytvořeny postupnými úpravami z jedné tiskové měděné desky, jde o vynikající renesanční dílo z významné Lafreriho italské školy detailně znázorňující přelomovou bitvu o Středomoří. Zachycují oblast Vallety před velkou přestavbou a dochovaných kopií je extrémně málo. 2. a 3. verze jsou světové unikáty.

Zapsané kartografické památky představují 4 verze renesanční mapy Velkého obležení z roku 1565. Vydavatelem byl známý benátský nakladatel Giovanni Francesco Camocio. V květnu 1565 zaútočilo na Maltu turecké vojsko sultána Sulejmana I., s 40 tisíci muži. Proti nim stálo pouhých 540 maltských řádových rytířů – johanitů a 8 tisíc Malťanů a žoldnéřů. Přestože přesila byla obrovská, podařilo se obráncům Malty zvítězit. Toto velké vítězství si na Maltě dodnes připomínají jako státní svátek dne 8. září.

Program UNESCO Paměť světa (MoW) obsahuje 427 dokumentů ze všech kontinentů na různých nosičích od pergamenu k filmovým a zvukovým nosičům.

Z kartografických památek bylo dosud zapsáno pouze 15 map, atlasů a kolekcí mapy obsahujících. V roce 2017 přibyde do registru MoW 16. kolekce Camociových map.

Zatímco Česká republika registruje již 8 úspěšných zápisů do rejstříku, pro Maltu jde o 1. zápis do tohoto významného souboru světových dokumentových památek.

V roce 2018 byla uspořádána společná výstava prezentující jedinečnou kartografickou kulturní památku. Expozice probíhá nyní na Albertově 6, v budově PřF UK. Výstava je putovní a stále se půjčuje.

Bližší informace poskytne autorka nominace: PhDr. Eva Novotná, novotn48°natur.cuni.cz, T: 221 951 355

Webové prezentace:

Zápis Camociových map do MoW: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/camocio-maps/

https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/prihlaska-unesco

https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/aktuality/vystava-mapy-oblezeni-a-zapis-camociovych-map-do-mow-unesco

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.