Logo

O společnosti/Kontakty

znak-cgs1

Oficiální název naši společnosti je Česká geografická společnost, z.s.

Česká geografická společnost je zapsaným spolkem, který sdružuje vědecké, pedagogické a odborné pracovníky v geografii a příbuzných oborech.  Česká geografická společnost usiluje o další rozvoj a zvyšování úrovně geografie jako vědního oboru, o rozvoj geografického vzdělávání na základních a středních školách, jakož i na propagaci geografie a výsledků geografického poznání směrem k široké veřejnosti.

Od roku 2016 je Česká geografická společnost v souvislosti s platností nového občanského zákoníku registrována jako zapsaný spolek v rejstříku spolků.

Česká geografická společnost navazuje na dlouhou tradici zeměpisných a geografických společností od roku 1894, je jednou z nejstarších vědeckých společností v Česku.

Současné aktivity společnosti se zaměřují do několika prioritních oblastí:

  • Vydávání odborných časopisů Geografie a Informace České geografické společnosti a monografické ediční řady Geographica
  • Podíl na organizaci Zeměpisné olympiády – soutěže pro talentované zájemce o geografii z řad žáků a studentů
  • Pořádání konferencí, seminářů a dalších odborných setkání

Činnost společnosti probíhá v jednotlivých regionálních pobočkách a tematických sekcích. V čele společnosti stojí prezident a hlavní výbor.

Prezident České geografické společnosti, z.s.
Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
kontakt: +420 221 951 350, bohumir.jansky@natur.cuni.cz

Vědecký tajemník České geografické společnosti, z.s.
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
kontakt: +420 221 951 383, perlin@natur.cuni.cz

Sekretariát ČGS
RNDr. Dana Fialová, PhD.
kontakt: danafi@natur.cuni.cz

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s. Praha 1, Václavské nám.42

Číslo účtu: 1921937329/0800

IBAN: CZ40 0800 0000 0019 2193 7329

SWIFT: GIBACZPX

IČ: 00128074

Adresa:
Albertov 6
128 43 Praha 2
Česko

Česká geografická společnost využívá ke komunikaci se členy společnosti mailových kontaktů. Pokud nedostáváte informace, nabídky a další zprávy ze sekretatriátu společnosti, prosím kontaktujte sekretářku společnosti paní RNDr. Danu Fialovou, Ph.D. na adrese danafi@natur.cuni.cz a budete zařazeni do mailing listu.

Přidat příspěvek

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.