Logo

OBSAH 26/5: CO JÍME?

Štítky:

OBÁLKA-GR-26-5-2017

OBSAH GR 20162017-26-5

Podkladové materiály k příspěvkům v čísle Co jíme? zde.

ANOTACE

Páté číslo Geografických rozhledů je věnováno problematice stravování z různých úhlů pohledu. Především je národní kuchyně představena jako součást kultury a čtenáři jsou ve stručnosti seznámeni se spotřebou potravin ve světě a v Česku také v návaznosti na proměny zemědělství. Významným úhlem pohledu na stravování jsou principy zdravé výživy, životní styl, alternativní způsoby produkce potravin ve městech a gastronomický turismus podporující poznávání místní kultury na cestách.

Rubrika Geografie a škola představuje geografii jídla jako zatím nedoceněnou součást vzdělávání a nabízí netradiční přístup k rozvoji tvůrčích schopností studentů na příkladu hodnocení motivů jídla na oběhových mincích.

Čtenáři jsou seznámeni s výsledky 19. ročníku Zeměpisné olympiády a s obsahem 26. ročníku časopisu.

Vyzváni jsou k předplacení 27. ročníku Geografických rozhledů a mohou si prohlédnout nové logo časopisu a vzhled titulní strany od říjnového čísla.

Úvodník

BIČÍK, I. (2017): Úvodník. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 1.

Výzkum a vývoj

SOUKUP, M., BLÁHA, J. D. (2017): Jsme to, co jíme aneb národní kuchyně jako součást kultury. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 2–4.

ERETOVÁ, V., JANČÁK, V., KABRDA, J. (2017): Zemědělství a spotřeba potravin ve světě a v Česku. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 5–7.

HRABÁK, J., JANČÁK, V. (2017): Od produkčního k multifunkčnímu zemědělství. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 8–9.

Geografie a škola

SPILKOVÁ, J., ŠIFTA, M. (2017): Geografie jídla, jídlo v geografii. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 10–11.

ROSOCHA, M. (2017): Tematické motivy na mincích. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 12–13.

ČAJKOVÁ, T., PLOJHAROVÁ, M. (2017): Proč vzdělávat o zodpovědné spotřebě potravin? Projekt Menu pro změnu. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 14–15.

KUČEROVÁ, S. R., JELEN, J. (2017): Zeměpisná olympiáda „na prahu dospělosti“. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 16.

Obsah 26. ročníku Geografických rozhledů. Geografické rozhledy, 26, 4, s. 17.

Geoinformatika a kartografie

LYSÁK, J., TOMKOVÁ, M. (2017): Přízračné ostrovy jako specifický druh chyb v mapách. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 18–19.

Demografie a populační studia

KLAPKOVÁ, M., SYKÁČKOVÁ, P. (2017): Životní styl a spotřeba potravin v Česku. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 20–21.

V zorném poli geografů

LUSTIGOVÁ, M. (2017): Strava jako základ našeho zdraví. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 22–23.

SPILKOVÁ, J. (2017): Město a potraviny: alternativní způsoby produkce a spotřeby potravin. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 24–25.

FIALOVÁ, D. (2017): Poznat svět znamená poznat i jeho chutě. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 26–27.

ČERNÝ, K. (2017): Bahrajn mezi revolucí a kontrarevolucí. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 28–29.

RIEZNER, J., KUČEROVÁ, S. R., STROFOVÁ, V. (2017): Tradiční stavitelství uzpůsobené klimatickým podmínkám – příklad krušnohorského lidového domu. Geografické rozhledy, 26, 5, s. 30–32.

Abstrakty: GR 2016–2017-26-5-Co jíme

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost – Geografické rozhledy. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.