Logo

MATERIÁLY 26/1: MOSTY DO EVROPY

Štítky:

Podkladové materiály k příspěvkům v čísle Mosty do Evropy (Geografické rozhledy 26, 1).

2016/2017, č. 1:

BLÁHA, J. D., JAROŠ, J. (2016): Mentální mapy žáků: lokální identita a hodnocení místního regionu. Geografické rozhledy, 26, 1, příloha s. 1–4.

Mentální mapy žáků – lokální identita a hodnocení místního regionu (aplikace do výuky)

MARADA, M., JAROŠ, V. (2016): Dopravní mosty do Evropy: Rychlá spojení v Česku a Nová Hedvábná stezka z Číny Geografické rozhledy, 26, 1, s. 4–5.

Hlavní faktory podporující rentabilitu VRT podle Ch. Nash (2014) a Y. Crozet (2013)

Transevropská dopravní síť (Česká republika)

Seznam další použité literatury

ŠŤOVÍČEK, P., RUDINCOVÁ, K. (2016): Obraz Afriky očima českých médií a jeho využití ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 10–11.

Obraz Afriky očima českých médií a jeho využití ve výuce zeměpisu (aplikace do výuky)

ANDĚL, J. (2016): Geocaching – netradiční prostředek výuky zeměpisu. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 12–13.

Založení třídní keše v okolí školy podle návodu

KAŠPAR, D. (2016): Změny v délce života obyvatel jižní Evropy v kontextu evropského prostoru: 1950–2014. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 16–17.

Podíl populace vybraných evropských států dle dosahovaných hodnot naděje dožití při narození a evropských regionů od roku 1950 do současnosti (grafická příloha)

HEŘMANOVÁ, E. (2016): Negrelliho viadukt – jedinečná technická památka a její potenciál. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 18–19.

Výsek panoramatické mapy trati Praha‒Drážďany s vyobrazením některých významných památek (obrazová příloha)

Výsek mapy Prahy z roku 1850 (obrazová příloha)

SMOLÍK, J. (2016): Mauricius: od kolonizace k prosperitě. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 26–27.

Mauricius – od kolonizace k prosperitě (grafická a mapová příloha)

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2016): Macao – strukturální slabiny ekonomiky. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 28–29.

Vývoj počtu obyvatel, vývoj HDP na obyvatele, tempo růstu HDP, exportu, vývoj příjmů herního průmyslu v Macau (grafická příloha)

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost – Geografické rozhledy. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.