Logo

Recenzní řízení

Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením.

Recenzní řízení probíhá na základě odborného posouzení statě dvěma odbornými recenzenty z oboru.

Recenzenti jsou anonymní, redakce jejich posudky autorům neposkytuje. Autor obdrží výsledek recenzního řízení a požadavky recenzentů a redakce na úpravy. V případě, kdy autor dostatečně nezohlednil recenzní připomínky a doporučení redakce, je v kompetenci redakční rady příspěvek neotisknout.

Redakční rada si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek, který svým obsahem a zpracováním neodpovídá zaměření časopisu. V tom případě se recenzní řízení nezahajuje.

Definitivní verze článku před publikací je pod kontrolou odborného výkonného redaktora, specialisty na český a anglický jazyk, editora čísla a šéfredaktora.

 

© 2009 Česká geografická společnost – Geografické rozhledy. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.