Logo

Redakční rada

Šéfredaktor

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2
bicik@natur.cuni.cz

Členové redakční rady

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Vladimir.Baar@osu.cz

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
bicik@natur.cuni.cz

doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
kuhnl@natur.cuni.cz

RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
martin.hanus@natur.cuni.cz

RNDr. Klára Hulíková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
klara.hulikova@natur.cuni.cz

RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
libor.jelen@natur.cuni.cz

RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
krizekma@natur.cuni.cz

RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  v Ústí nad Labem
silvie.kucerova@ujep.cz

RNDr. Jakub Lysák
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
lysak@natur.cuni.cz

RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
marada@natur.cuni.cz

RNDr. Jiří Martínek
Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha
martinek_jiri@centrum.cz

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
tomasmat@seznam.cz

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
danarez@natur.cuni.cz

RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
sobr@natur.cuni.cz

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
vancura@pf.jcu.cz

 

© 2009 Česká geografická společnost – Geografické rozhledy. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.