Logo

OBSAH 26/1: MOSTY DO EVROPY

Štítky:

OBÁLKA-GR-26-1-2016

OBSAH GR 20162017-26-1

Podkladové materiály k příspěvkům v čísle Mosty do Evropy zde.

ANOTACE

V prvním čísle 26. ročníku Geografických rozhledů jsme se zaměřili především na cesty lidí do Evropy a kontaktní místa, kudy do Evropy proudí desetitisíce. Středomoří bylo v minulosti odrazovým mostem pro výboje a ovládnutí severní Afriky a JZ Asie Evropany a najednou se stává prostorem, který využívají chudí obyvatelé Afriky a Asie, aby se dostali do oblasti zaslíbené – Evropy. Jsou to mosty, ať už skutečné nebo lodi, kterým by se Evropa měla bránit přívalu migrantů a zároveň by měla pomáhat řešit situaci na březích a v zemích na jihu a východě Středozemního moře. A že mosty do Evropy směřují přes její jih, máme zde zamyšlení nad obrazem Afriky v českých médiích ale také proměny délky života v zemích na severním okraji Středomoří. Podíváme se na islám v Česku. Nejde však jen o lidi, stále více proudí do Evropy geograficky nepůvodní druhy rostlin a zvířat. Jak se k tomu postavíme? To jsou stěžejní témata 1. čísla nového ročníku. Podíváme se ale i na významnou technickou památku – Negrelliho viadukt, něco jsme připravili i pro fandy geocachingu. Podívejte se s námi také na Ukrajince, kteří v Česku pracují od „nevidím do nevidím“, nahlédnete s námi i do zajímavého jevu – totiž polské emigrace do německého příhraničí. A nenecháme stranou ani zajímavé téma zaměřené na mentální mapy žáků. To je téma, které se ve výuce zeměpisu určitě bude hodit i vám.

Úvodník

BIČÍK, I. (2016): Úvodník. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 1.

Výzkum a vývoj

NOVÁČEK, A. (2016): Středomoří – most tří světadílů. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 2–3.

MARADA, M., JAROŠ, V. (2016): Dopravní mosty do Evropy: Rychlá spojení v Česku a Nová Hedvábná stezka z Číny. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 4–5.

ŠTĚPÁNEK, V. (2016): Gibraltar: Sporné území ve strategické poloze. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 6–7.

Geografie a škola

BLÁHA, J. D., JAROŠ, J. (2016): Mentální mapy žáků: lokální identita a hodnocení místního regionu. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 8–9.

ŠŤOVÍČEK, P., RUDINCOVÁ, K. (2016): Obraz Afriky očima českých médií a jeho využití ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 10–11.

ANDĚL, J. (2016): Geocaching – netradiční prostředek výuky zeměpisu. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 12–13.

SIWEK, T. (2016): Dny geografie 2016 se uskuteční v listopadu. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 13.

Geoinformatika a kartografie

PETERKOVÁ, T. (2016): Laserové skenování a možnosti jeho využití. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 14–15.

Demografie a populační studia

KAŠPAR, D. (2016): Změny v délce života obyvatel jižní Evropy v kontextu evropského prostoru: 1950–2014. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 16–17.

V zorném poli geografů

HEŘMANOVÁ, E. (2016): Negrelliho viadukt – jedinečná technická památka a její potenciál. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 18–19.

MATĚJČEK, T. (2016): Kudy se do Evropy dostávají geograficky nepůvodní druhy? Geografické rozhledy, 26, 1, s. 20–21.

JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D. (2016): Nejdřív práce a potom zase práce aneb jak žijí Ukrajinci v Česku. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 22–23.

KLÍPA, O. (2016): Ekonomické a kulturní aspekty polské migrace do německého pohraničí. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 24–25.

SMOLÍK, J. (2016): Mauricius: od kolonizace k prosperitě. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 26–27.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2016): Macao – strukturální slabiny ekonomiky. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 28–29.

ČERNÝ, K. (2016): Svět českého islámu bez předsudků. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 30–32.

Příloha

BLÁHA, J. D., JAROŠ, J. (2016): Mentální mapy žáků: lokální identita a hodnocení místního regionu. Příloha. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 1–4. Příloha je uložena v Materiálech na webu Geografických rozhledů.

Editor čísla: Ivan Bičík

Abstrakt: GR 2016–2017-26-1-Mosty do Evropy

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost – Geografické rozhledy. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.