Logo

Aleš Nováček – Dualita Evropy: historickogeografická analýza

Štítky:

Geographica_9Kniha představuje svébytný pohled na vývoj evropského prostoru, ve kterém spatřuje zřetelné znaky duality -  určitého dějinného „rozdělení“ na dvě části. Po 2. světové válce získalo toto pojetí víceméně jednoznačnou podobu: kapitalistický a demokratický Západ versus socialistický a totalitární Východ. Duální vnímání Evropy však rokem 1989 neskončilo a její dělení na Západ a Východ zůstává i nadále opodstatněné a trvale přítomné. Kořeny tohoto stavu sahají totiž daleko hlouběji do minulosti. Práce proto klade důraz na sledování kontinuity tohoto fenoménu v dějinách Evropy a jeho prostorové vymezení na základě historickogeografické analýzy jeho dlouhodobého vývoje.

Autorem knihy je RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D., vědecko-pedagogický pracovník katedry geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

16 x 23 cm, 241 s., váz., ISBN 978-80-904521-9-0, 1. vydání, 2013

Štítky:

© 2009 Česká geografická společnost – Geographica. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.