Logo

Informace ČGS 2013/2

Štítky: ,

OBSAH

HLAVNÍ ČLÁNKY

Příklady využití kartografické vizualizace nádorových onemocnění v Česku (R. Báčová, P. Kubíček, M. Konečný) Báčová, Kubíček (s. 1) (1088)

K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech (P. Knecht, E. Hofmann) Knecht, Hofmann (s. 13) (1323)

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

Postavení vysokoškolské geografie v systému hodnocení vysokých škol (J. Anděl, Z. Pavlasová) Anděl, Pavlasová (s. 26) (899)

Inkluzivní sny v exkluzivní realitě (J. Kofroň) Kofroň (s. 34) (1199)

LITERATURA Literatura (s. 44) (608)

Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách (R. Perlín)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ Konference a aktivity geografů (s. 48) (969)

XXIII. sjezd České geografické společnosti v Praze 2014 (V. Jančák)

Pozvánka na 11. ročník Sympozia GIS Ostrava (I. Ivan)

Mezinárodní geomorfologická konference „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013“ v Mikulově (K. Kirchner, Z. Máčka)

Otevření Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (M. Tröglová Sejtková)

20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. (B. Frantál, K. Kirchner, P. Klusáček)

Konference národních geoparků (I. Čtveráková)

Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst 19.-21.století (D. Fialová)

5. ročník studentské geografické konference New Wave je úspěšně za námi (J. Stachura, T. Brabec, H. Bednářová)

ICOT 2013: Trends, Impacts and Policies on Sustainable Tourism Development (D. Fialová)

Na návštěvě na Geografickém ústavu Lisabonské univerzity (J. Kolejka)

Geografie na ostrově – geografické vzdělávání na Sachalinské státní univerzitě (J. Kolejka)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI Zprávy z ČGS (65) (852)

Informace pro členy (D. Fialová)

Zpráva o jednání HV ČGS v červnu 2013 (R. Perlín)

Návštěvnost webu geography.cz v uplynulých letech (R. Perlín)

Fyzickogeografická konference ČGS (V. Herber)

Týden geografie v Ústí nad Labem (S. R. Kučerová, Z. Pavlasová, J. D. Bláha, J. Riezner)

15. ročník Zeměpisné olympiády v novém plášti (S. R. Kučerová, J. Langhammer)

Zkušenosti z jubilejní 10. Mezinárodní geografické olympiády 2013 v Japonsku (J. Kolejka)

Mladí čeští geografové na soutěži National Geographic World Championship (A. Ruda)

LIDÉ Lidé (s. 76) (1011)

Jubilanti společnosti

Neuvěřitené devadesátiny Václava Hody (E. Novák)

Ing. Radan Květ, CSc. – narozeninový medailónek (K. Kirchner)

Docent Skokan, svěží osmdesátník (I. Farský)

Významné životní jubileum paní Jaroslavy Cemperové (Z. Sekulová)

Doc. RNDr. Milan Václav Drápela, CSc. oslavil pětasedmdesátiny (Z. Stachoň)

Životní jubileum RNDr. Mojmíra Hrádka, CSc. (T. Czudek)

70 let optimistických aktivit Ivana Bičíka (M. Hampl)

Profesor exotické geografie (T. Siwek)

Docent Zdeněk Lipský se dožívá šedesátky (L. Šefrna)

Jubilant Jiří Tomeš (Z. Čermák)

Geografická výročí 2013 (J. Martínek)

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost – Informace ČGS. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.