Logo

Seminář Venkov

Zpráva ze semináře Venkov 2017

Štítky: , ,

Seminář Venkov 2017

Ve čtvrtek 2.2. 12017 se bude v Praze na Albertově konat již 10. ročník pravidelného semináře Venkov 2017, zde je pozvánka a program na seminář

Štítky: , ,

Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

Pozvánka na seminář zabývající se fragmentací krajiny ve vztahu k obojživelníkům a plazům.

Štítky: , , ,

Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

Pozvánka na seminář zabývající se fragmentací krajiny z pohledu lesních druhů

Štítky: , , , ,

Dopad hydrologického sucha na kvalitu povrchových vod

Pozvánka na seminář

Štítky: , , ,

Seminář ÚSES – zelená páteř krajiny 2016

Pozvánka na 15. ročník semináře

Štítky: , ,

KRAJINA – VĚC VEŘEJNÁ

Pozvánka na seminář

Štítky: , ,

Seminář politické geografie

Informace z únorového celorepublikového semináře k politické geografii

Štítky: , ,

Seminář Venkov 2016

Zpráva a prezentace ze semináře Venkov 2016. Na seminář přišlo více než 120 účastníků, kteří se zapojili do živé diskuze o současnosti a budoucnosti venkova v Česku.

Štítky: , ,

Seminář Internetové a mobilní aplikace pro kulturní dědictví a cestovní ruch

Zajímavý seminář ve Francouzském institutu

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.