Logo

zpráva Národního geografického komitétu

Štítky: ,

            Národní geografický komitét

 

V loňském roce ukončil svou činnost Národní geografický komitét ve složení prof. Rudolf Brázdil, prof. Vít Voženílek a doc. Dušan Drbohlav. Tento orgán zastupuje českou geografickou obec na mezinárodní úrovni, tzn. především vůči IGU. Nově zvolený Národní geografický komitét pracuje nyní ve složení: doc. Vít Vilímek (předseda), doc. Tadeusz Siwek, doc. Jaromír Kolejka a RNDr. Václav Poštolka (členové). První ustavující schůzka se konala v Praze 10. února 2009. Především byla diskutována základní strategie činnosti a návaznost na minulé funkční období, a proto se jí zúčastnil i doc. Drbohlav.

            Na úvod je potřeba vyjádřit poděkování všem dosavadním členům Národního komitétu, za jejich práci a reprezentaci české geografie ve světě. Účastníci schůzky konstatovali dále nutnost intenzivnější komunikace ve „vertikálním smyslu“, tedy zprostředkovávání informací mezi vedením IGU a geografickou obcí v ČR. Toto bude probíhat prostřednictvím zpravodaje ČGS, přes www stránky ČGS, zejména však rozesíláním informací IGU (např. E-Newsletter), ale i jiných významných informací ze zahraničí přímo na geografická pracoviště v ČR. Diskutována byla i potřeba „horizontální komunikace“, t.j. vůči Národním komitétům ve středoevropském prostoru (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko). Nicméně mezinárodní aktivity není možné omezit pouze na příhraniční spolupráci; neboť pokud chce česká geografie zaujímat významnější místo ve světě, musí její aktivity přesahovat příhraniční regionální spolupráci.

            Vzhledem k tomu, že osoby v Národních komitétech jednotlivých zemí jsou průběžně obměňovány, klademe důraz na osobní kontakty, jež je možné navazovat např. na kongresech a regionálních konferencích IGU, které se budou v budoucnu konat s vyšší frekvencí (viz seznam). Pro navazování kontaktů ve středoevropském prostoru budou letos dvě důležité akce: Sjezd geografů z německy mluvících zemí ve Vídni (Geographentag, 19.-26. 9. 2009) a 2. kongres evropských geografů sdružených v organizaci EUGEO v Bratislavě (13.-16. 8. 2009).

            O všech mezinárodních akcích vás budeme průběžně informovat a současně vítáme každý podnět pro rozvoj mezinárodní spolupráce české geografie.

 

Přehled nejbližších vrcholných akcí IGU:

  • Tel Aviv, Regionální konference IGU (12.-16. 7. 2010)
  • Santiago de Chile,  Regionální konference IGU (2011)
  • Köln, Mezinárodní kongres IGU (26.-30.8.2012)
  • Kyoto, Regionální konference IGU (4.-9.8.2013)
  • Kraków, Regionální konference IGU (2014)
  • Moskva, Regionální konference IGU (2015)
  • Beijing, Mezinárodní kongres IGU (2016)

 

Více informací o současném dění a dalších plánovaných aktivitách IGU jsou k dispozici v E-Newsletteru na stránkách www.homeofgeography.org, kde zvláště doporučujeme k přečtení úvodní článek (Message) v posledním čísle 15/2009 od Ronalda Ablera, prezidenta IGU.

 

 

Vít Vilímek

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.