Logo

Konference Land use and land cover changes in a globalised World

Štítky: ,

V Praze se bude ve dnech 28. června – 1. července 2010 konat mezinárodní geografická konference Land use and land cover changes in a globalised World”. Konference představuje tradiční „regionální“ (evropské) setkání před hlavní konferencí IGU v Izraeli v červenci 2010. Pořádá ji Komise pro změny využití a pokryvu ploch Mezinárodní geografické unie (IGU-LUCC) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK). Hlavním organizátorem je docent Ivan Bičík, předseda komise IGU-LUCC a člen katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.

 

Konference bude zaměřena na hodnocení současných procesů probíhajících v krajině Evropy, jejich příčin a dopadů. Konkrétní témata byla stanovena následovně:

1.  Transformace využití ploch v globalizovaném světě.

2.  Současné změny krajiny.

3.  Zemědělská krajina Střední Evropy v době post-socialistické transformace.

4.  Historické změny využití ploch a jejich hybné síly.

5.  Regionální diferenciace změn využití ploch na různých řádovostních úrovních.

6.  Dopady zemědělské a environmentální politiky na využití ploch.

7.  Nové funkce venkovské krajiny.

8.  Suburbanizace a její dopady na venkovskou krajinu.

 

Předpokládáme účast evropských špiček ve výzkumu krajiny a využití ploch (přislíbil ji již například profesor Helmut Geist z Univerzity v Aberdeenu ve Skotsku, editor dvoudílné Encyklopedie změn využití a pokryvu ploch „Our Earth’s Changing Land“ z roku 2006), a navzdory svému primárně evropskému zaměření se objeví jistě i řada našich spolupracovníků ze světa, např. z Ruska či Japonska. Před konferencí vyjde sborník abstraktů a po ní recenzovaný sborník příspěvků s ISBN na CD-ROM.

 

První cirkulář je přiložen

igu_lucc_2010_first_circular

 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.