Logo

Nové číslo časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Štítky: ,

Společnost Civitas per Populi nás informuje, že právě vyšlo 2. číslo odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí.
V novém čísle jsou články věnovány těmto tématům.
  • Odraz krajiny v obraze sídla
  • Vyhodnocení udržitelného rozvoje území (VURÚ) a metodické možnosti jeho uplatnění v praxi
  • Možnosti využití letiště Hradec Králové z hlediska rozvoje regionu
  • Veřejné prostory jako indikátory kvality života města
  • Systém opatření ke snížení emisí skleníkových plynů na lokální úrovni, navržený pro město Poděbrady
Časpis je on-line dostupná na webu http://www.regionalnirozvoj.eu/.

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.