Logo

Schůzka vedoucích kateder

Štítky: , ,

Prezident ČGS doc. Tadeusz Siwek zve jménem ČGS na schůzi vedoucích kateder geografie a příbuzných oborů, která se uskuteční ve čtvrtek 31. 1. 2013 v 10:30 hodin na PřF UK v Praze na Albertově, v Pravé rýsovně ve 3. patře

Návrh programu:

1. Aktuální informace k formálnímu postavení české a světové geografie a kartografie

2. Plánované aktivity na rok 2013

3. Prezentace jednotlivých pracovišť

4. Různé

Pozvánka je přiložena pozvanka VK2013

 

 

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.