Logo

Pozvánka na mezinárodní konferenci Region v rozvoji společnosti

Štítky: , ,

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně si vás dovoluje pozvat již na 5. ročník mezinárodní konference “Region v rozvoji společnosti”.

Konference se uskuteční dne 10. října 2013 na půdě výše zmíněné fakulty a je zaměřena na předávání poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge.

Bližší informace o připravované konferenci jsou obsaženy v call for papers v anglickéčeské verzi nebo na webové stránce konference: http://www.respo.frrms.mendelu.cz/cz.

Důležité termíny

Registrace a zaslání abstraktu: 20. června 2013
Úhrada konferenčního poplatku: 30. června 2013
Zaslání příspěvku: 30. září 2013

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.