Logo

Nová kniha v edici Geographica

Štítky: , ,

Od druhé poloviny 20. století jsme ve většině evropských zemí svědky procesu výrazné polarizace prostoru v souvislosti se změnami v rozmístění základních škol. Masové uzavírání škol, zejména na venkově, a koncentrace vzdělávací funkce do populačně velkých sídel vychází jak z obecných procesů, tak ze specifických historických podmínek v každé zemi.

Celkově osmou publikací v edici Geographica je kniha Proměny územní struktury základního školství v Česku. Cílem publikace je na příkladu Česka identifikovat a interpretovat hlavní procesy charakterizující vývoj sítě základních škol v hospodářsky vyspělých zemích v posledních přibližně 50 letech s přihlédnutím k národním specifikům. S pomocí prezentace poznatků z několika modelových lokalit, kde došlo k uzavření základní školy, se pak autorka snaží přiblížit důsledky uvedených procesů na stabilitu a fungování lokálních a regionálních společenství. Publikace vychází z původní dizertační práce autorky.

Knihu je možno zakoupit za 250 Kč u ČGS, pro fakturaci kontaktujte dr. Danu Fialovou (sekretariát ČGS) na e-mailové adrese: dana.fialova@natur.cuni.cz.

KUČEROVÁ, S. (2012): Proměny územní struktury základního školství v Česku.
Geographica, sv. 8. ČGS, Praha, 209 s.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.