Logo

Zpráva o činnosti Národního geografického komitétu 2010

Štítky: ,

Národní komitét působil v roce 2010 ve tříčlenném složení: doc. Vít Vilímek (UK Praha, předseda), doc. Tadeusz Siwek (Ostravská univerzita), doc. Jaromír Kolejka (Masarykova univerzita).

Vrcholné akce Mezinárodní geografické unie v roce 2010, regionální konference v Tel Avivu se zúčastnili dva členové komitétu: předseda Vít Vilímek a Jaromír Kolejka. Bylo to první setkání komitétu s celým vedením Mezinárodní geografické unie.

Další člen národního komitétu Tadeusz Siwek navštívil v květnu 2010 Londýn, kde se setkal s prezidentem britské Královské geografické společnosti Michaelem Palinem. Výsledkem této návštěvy bylo pozvání výkonné ředitelky této společnosti paní Rity Gardner na sjezd České geografické společnosti, který se konal v srpnu 2010 v Ostravě.

Dále proběhla dílčí pracovní setkání v rámci jednotlivých specializací geografie – např. v rámci geomorfologie proběhlo jednání mezi doc. Vilímkem a členkou vedení IGU (Irasema A. Ayala), neboť oba současně pracují na výzkumech sesuvů a mají možnost se setkávat při dalších profesních jednáních (Paříž, listopad 2010). Diskutovala se možnost výměny studentů.

Ve středoevropském prostoru pokračovaly kontakty s představiteli sousedních národních komitétů, zejména se slovenskými a polskými kolegy. Po úmrtí dr. Václava Poštolky v dubnu 2009 se bohužel nepodařilo oživit kontakty s německými a rakouskými kolegy, které právě Václav Poštolka inicioval. To chceme v budoucnu změnit zejména proto, že v roce 2012 se bude konat světový kongres geografů na německém území v Kolíně nad Rýnem.

Národní komitét geografický průběžně zprostředkovával informace o odborných a společenských akcích pořádaných geografickými společnostmi mnoha dalších zemí. Výsledkem bylo běžné navazování osobních kontaktů a spolupráci se zahraničními partnery. Tato služba obzvláště prospěla nejmladší generaci českých geografů.

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

V Praze, 18.3.2011

 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.