Logo

Zpráva o činnosti Národního geografického komitétu 2012

Štítky: ,

Národní komitét působil v roce 2012 opět ve tříčlenném složení: doc. Vít Vilímek (UK Praha, předseda), doc. Tadeusz Siwek (Ostravská univerzita), doc. Jaromír Kolejka (Masarykova univerzita).

Členové komitétu se v roce 2012 zúčastnili jako představitelé české geografické obce několika významných akcí mezinárodního formátu:

24.-28.2.2012 Výroční konference Asociace amerických geografů v New Yorku

Člen komitétu T. Siwek zde prezentoval ve zvláštní sekci zorganizované bývalým prezidentem AAG Kennethem Footem stav současné české geografie. Zavázal se přispět v případě potřeby k tvorbě encyklopedie geografie světa.

6.-10.8.2012 15. mezinárodní konference historických geografů (ICHG) v Praze

Této nejvýznamnější mezinárodní konference roku 2012 na českém území se zúčastnil člen komitétu T. Siwek. Navázal cenné kontakty s historickými geografy mnoha zemí.

26.-30.8.2012 32. kongres IGU v Kolíně nad Rýnem

Člen komitétu T. Siwek reprezentoval Českou geografickou společnost i celou odbornou komunitu českých geografů na valném shromáždění Mezinárodní geografické unie, které se konalo ve třech dnech v průběhu kongresu (27., 28. a 29.8.2012). Podílel se na volbě nových orgánů Mezinárodní geografické unie a na určení místa kongresu v r. 2020 (Istanbul). Na konferenci proběhla řada užitečných setkání s představiteli mnoha zemí světa. Nejvýznamnější bylo osobní setkání s generálním tajemníkem Mezinárodní geografické unie prof. Michaelem Meadowsem z Jižní Afriky, které usnadní kontakty s vedením této organizace v budoucnosti.

23.-27.10.2012 Zasedání 9. konference k ochraně před přírodními ohroženími ve Vancouveru (Kanada)

Předseda komitétu V. Vilímek se účastnil mezinárodní konference věnované ochraně před přírodními ohroženími, jež organizovala „Canadian Natural Hazards and Risks Network“. Dále participoval na jednání „Round table discussion“. Předseda komitétu V. Vilímek projednal s editorem Newsletteru (B. Struik) zapojení našich geografů, jež se zabývají tematikou přírodních ohrožení, do příprav některého z čísel Newsletteru.

Nezávisle na výše uvedených aktivitách bylo započato s komplexní inventarizací mezinárodních aktivit všech geografických pracovišť v ČR. Toto bude jedno z hlavních témat práce pro rok 2013. Účelem je vytvořit přehled druhů mezinárodních spoluprací a konkrétních mezinárodních vazeb na zahraniční pracoviště s cílem rozšířit potenciální okruh spolupráce pro další pracoviště v republice.

Za Národní geografický komitét

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

V Praze, 3.1.2013

 

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.