Logo

Nová kniha v edici Geographica

Štítky: , ,

Celkově devátou publikací v edici Geographica je kniha Dualita Evropy: historickogeografická analýza.

Autorem knihy je RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D., vědecko-pedagogický pracovník katedry geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Kniha představuje svébytný pohled na vývoj evropského prostoru, ve kterém spatřuje zřetelné znaky duality –  určitého dějinného „rozdělení“ na dvě části. Po 2. světové válce získalo toto pojetí víceméně jednoznačnou podobu: kapitalistický a demokratický Západ versus socialistický a totalitární Východ. Duální vnímání Evropy však rokem 1989 neskončilo a její dělení na Západ a Východ zůstává i nadále opodstatněné a trvale přítomné. Kořeny tohoto stavu sahají totiž daleko hlouběji do minulosti. Práce proto klade důraz na sledování kontinuity tohoto fenoménu v dějinách Evropy a jeho prostorové vymezení na základě historickogeografické analýzy jeho dlouhodobého vývoje.

Publikace čerpá z původní disertační práce autora “Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoje a její vymezení”, kterou úspěšně obhájil v roce 2010.

Knihu je možno zakoupit u ČGS, pro fakturaci kontaktujte dr. Danu Fialovou (sekretariát ČGS) na e-mailové adrese: dana.fialova@natur.cuni.cz.

NOVÁČEK, A. (2013): Dualita Evropy: historickogeografická analýza. Geographica, sv. 9. ČGS, Praha, 241 s.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.