Logo

Nové číslo časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Štítky: ,

Občanské sdružení Civitas per Populi vydalo mimořádné číslo odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Číslo obsahuje články z konference Obyvatelstvo, region a bezpečnost, která se konala 30. května 2013 na Univerzitě Pardubice.

Nové číslo 2013/mimořádné číslo obsahuje následující příspěvky:

 • Záštita nad 4. ročníkem odborné konference “Regionální rozvoj mezi teorií a praxí”
 • Města a jejich bezpečnost v historické retrospektivě
 • Proměny pojetí bezpečnosti (středoevropského) města ve 20. století z pohledu plánování rozvoje měst
 • Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny
 • Bezpečnost na území města Hradec Králové
 • Koncept regionální odolnosti v kontextu hospodářské krize
 • Suburbánní lokality v zázemí Pardubice a ekonomická bezpečnost jejich fungování
 • Rozvojová spolupráce České republiky
 • Rozvojová pomoc jako součást regionálního rozvoje na příkladu Moldavska
 • Regionální rozvoj a regionální pomoc v Norsku a ČR
 • Zambie – nová africká destinace pro investice
 • Kvalita života a bezpečnost jako klíčové proměnné regionálního plánování sociální politiky
 • Vliv přímých zahraničních investic na ekonomickou výkonnost regionu
 • Strategické plány Českých a Moravských měst ve světle gender analýzy
 • Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v Pardubickém kraji

Štítky: ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.