Logo

IGU Commission 2014 Annual Conference in Poznań

Štítky: , ,

Ve dnech 14. – 16. srpna 2014 se bude konat v polském městě Poznaň výroční konference IGU Commission on Geography of Governance 2014. Tato konference předchází IGU Regional Conference 2014 v Krakově.

Vedle IGU je hlavním pořadatelem konference na téma “NEW CHALLENGES IN LOCAL, METROPOLITAN AND REGIONAL GOVERNANCE” Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland).

Organizátoři vítají příspěvky na některé z následujících témat:

  • Současné územní a funkční reformy veřejné správy
  • Nové formy účasti veřejnosti na lokální úrovni
  • Řízení a fiskální úsporná opatření: dopad finanční krize na veřejné správě
  • Metropolitní governance, meziobecní spolupráce a spolupráce měst se zázemím
  • Veřejná správa a ekonomika založená na znalostech
  • Výzvy víceúrovňové a meziodvětvové veřejné správy

Důležité termíny: 28. únor 2014 (deadline for submitting abstracts to igupoznan2014@amu.edu.pl) – !!! prodlouženo do 31. března 2014 !!!

Registrovat na konferenci se můžete prostřednictvím tohoto formuláře.

1. cirkulář zde

2. cirkulář zde

Více informací rovněž v posledním newsletteru IGU nebo na www.igu-gog.org.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.