Logo

Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace – monografie

Štítky: , ,

Nakladatelství Civitas per Populi vydalo monografii s názvem Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace autorského kolektivu Vladimíra Šilhánková, Michael Pondělíček, Miroslav Pavlas a Martin Maštálka.

Na 234 stranách se kniha věnuje pohledům zaměřeným na ekonomické aspekty dopadů suburbanizace na veřejné rozpočty obcí a zároveň na bezpečnostní otázky fungování suburbánních území. Pro to, aby to bylo možné učinit, bylo nezbytné se na řadě míst podívat hlouběji než jen na specifickou problematiku suburbanizace, protože celá řada otázek urbanistického a zejména urbanisticko-ekonomického a urbanisticko-bezpečnostního zkoumání zůstala v uplynulých desetiletích zcela mimo pozornost. Kniha proto shrnuje výsledky zkoumání širšího kolektivu v relativně dlouhém časovém období.

Do zkoumání byli zapojeni i studenti, kteří jako “výzkumný” dorost přinesli celou řadu zajímavých a neotřelých náhledů na danou problematiku.

Recenzenti: Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. a doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc.

Knihu je možné objednat u vydavatele e-mailem na adrese: civitasperpopuli@gmail.com za cenu 300,- Kč.

Vydání této knihy bylo možné díky finanční podpoře nadace CERGE-EI.

Štítky: , ,

© 2009 Česká geografická společnost. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig & Asmat.